Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου

Η Mayoral Moda Infantil SAU, έχει την έδρα της στην οδό La Orotava 118, Μάλαγα (Ισπανία), Τ.Κ 29006, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιριών της Μάλαγα στο Φύλλο 200, Τόμος 1240 του αρχείου, Βιβλίο αρ.153 του Γενικού Τμήματος Εταιρειών, σελίδα αρ. ΜA-6554, καταχώρηση 1η.

Η Mayoral Moda Infantil SAU μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να πραγματοποιήσει τροποποιήσεις και ενημερώσεις των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπό της ή στις ρυθμίσεις ή στην παρουσίασή της. Η Mayoral Moda Infantil SAU καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι ακριβείς, κατανοητές και κατάλληλες ώστε να αποφεύγονται, όσο το δυνατόν, λάθη αλλά και στην περίπτωση λαθών να είναι εφικτή η διόρθωση ή η αναφορά τους. Ωστόσο, η Mayoral Moda Infantil SAU δεν εγγυάται την απουσία λαθών ούτε ότι το περιεχόμενο των πληροφοριών θα ενημερώνεται διαρκώς.

Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Mayoral Moda Infantil SAU και προστατεύονται από το ισχύον ισπανικό, κοινοτικό και διεθνές νομοθετικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων και σχεδίων. Σε καμία περίπτωση η χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου δεν σημαίνει την παραχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσής του. Η μάρκα, οι εμπορικές ονομασίες καθώς και τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της Mayoral και η πρόσβαση στον ιστότοπο δεν αποτελεί μερική ή ολική παραχώρηση των δικαιωμάτων της εταιρικής ιδιοκτησίας της Mayoral Moda Infantil SAU.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, εμπορευματοποίηση ή αλλαγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την γραπτή έγκριση της Mayoral Moda Infantil SAU. Συνεπώς, οποιαδήποτε μετάδοση, διανομή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση ή δημόσια κοινοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου πρέπει να φέρει τη ρητή άδεια της εταιρείας Mayoral Moda Infantil SAU.

Ο χρήστης πριν τη σύναψη οποιουδήποτε συμβολαίου υπηρεσιών ή απόκτησης προϊόντων ή ειδών πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις αντίστοιχες προϋποθέσεις του ίδιου. Η σύναψη του εν λόγω συμβολαίου συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω ισχυουσών προϋποθέσεις κατά την σύναψη αυτού. Ωστόσο, απαγορεύεται ρητά η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από ανηλίκους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν δεόντως την συγκατάθεση των γονιών, κηδεμόνων ή των νομικών υπεύθυνων οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι για τις ενέργειες των ανηλίκων που είναι υπ' ευθύνη τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η πρόσβαση στον ιστότοπο της Abel & Lula είναι ελεύθερη και δωρεάν, με την επιφύλαξη του κόστους της σύνδεσης μέσω του δικτύου επικοινωνίας που παρέχεται από τον πάροχο πρόσβασης που έχει οριστεί από τους χρήστες.

Αναφορικά με το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, η Mayoral Moda Infantil SAU δεν δίνει καμία εγγύηση, είτε ρητά είτε σιωπηρά και σε καμία περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη ενώπιον του χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλα την ιστοσελίδα, σε αντίθετη περίπτωση θα υπόκειται στις κυρώσεις που πιθανόν να υποστεί η Mayoral Moda Infantil SAU σαν συνέπεια της μη τήρησης οποιασδήποτε νόμιμης υποχρέωσής της. Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται αυτοβούλως ότι η χρήση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη.

Η Mayoral Moda Infantil SAU δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανή ανάρμοστη χρήση που μπορεί να πραγματοποιήσουν τρίτα μέρη στην παρούσα ιστοσελίδα, ούτε για τις πληροφορίες που μπορεί να παρέχονται σε τρίτους μέσω αυτής. Το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας έχει αμιγώς πληροφοριακό χαρακτήρα και για τον λόγο αυτό, η χρήση που μπορεί να κάνει ο χρήστης αλλά και οι ενδεχόμενες συνέπειες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η Mayoral Moda Infantil SAU διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει νομικές πράξεις που θεωρεί σκόπιμες οι οποίες μπορεί να προκύψουν από την οποιαδήποτε παράνομη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εκ μέρος τρίτων μερών.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα www.abelandlula.com μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας ώστε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία «cookies» ώστε να παράσχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες. Τα «cookies» είναι μικρά στοιχεία δεδομένων που ένας ιστότοπος μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Με τη σειρά τους, αυτό το στοιχείο μπορεί να αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη με τρόπο κατά τον οποίο μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να ορίζει ο χρήστης, στις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης, ότι επιθυμεί να λαμβάνει προειδοποίηση πριν αποδεχτεί οποιοδήποτε «cookie».

Οι παρούσες γενικές προϋποθέσεις διέπονται από την ισπανική νομοθεσία. Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις στο άρθρο 10 του Νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου, παρέχουμε λεπτομερώς την ακόλουθη πληροφορία:

Mayoral Moda Infantil SAU N.I.F: A29076049 C/ La Orotava 118 – 29006 Málaga – España.

Εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιριών της Μάλαγα στο Φύλλο 200, Τόμος 1240 του αρχείου, Βιβλίο αρ.153 του Γενικού Τμήματος Εταιρειών, σελίδα αρ. MA-6554, καταχώρηση 1η.

Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση, παράπονο ή ερώτηση μπορείτε να το κάνετε με τους εξής τρόπους:

  • Email:infoes@mayoral.com
  • Τηλέφωνο: +34 951 193 493
  • Φαξ: +34 952 045 200
  • Ταχυδρομείο: Mayoral Moda Infantil SAU, Calle La Orotava 118 – 29006 Málaga, España.
Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό.