ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Mayoral Moda Infantil SAU posiada swoją siedzibę przy ulicy Orotava 118, Malaga (Hiszpania), kod pocztowy 29006. Spółka wpisana jest do Rejestru Handlowego w Maladze na arkuszu 200, w Tomie 1240 archiwum, w Księdze numer 153, w sekcji Ogólnej Spółek, na karcie MA-6554, wpis 1.

Mayoral Moda Infantil SAU w każdej chwili bez wcześniejszego zawiadomienia będzie mogła dokonać zmian i aktualizacji informacji podanych na swojej stronie internetowej, lub w swej konfiguracji czy prezentacji. Mayoral Moda Infantil SAU dokłada wszelkich starań, aby informacja dostarczona za pomocą strony internetowej była jasna, czytelna i poprawna, jak również w miarę możliwości nie zawierała błędów, a jeśli wystąpi taki przypadek, aby były one naprawione lub usunięte przez aktualizację. Niemniej jednak Mayoral Moda Infantil SAU nie może zagwarantować całkowitego wykluczenia błędów, ani tego, że treść informacji będzie bezustannie aktualizowana.

Wszystkie treści strony internetowej są własnością intelektualną firmy Mayoral Moda Infantil SAU, przy czym podlegają hiszpańskim przepisom prawa i przepisom wspólnotowym i międzynarodowym mającym zastosowanie. Zamieszczenie przez Mayoral Moda Infantil SAU jakiegokolwiek tekstu, zdjęcia, grafiki i projektu nie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie przez użytkowników treści pobranych ze strony internetowej i nie stanowi cesji praw do ich wykorzystania. Znaki towarowe, nazwy handlowe lub logo zawarte na stronie internetowej są własnością Mayoral Moda Infantil SAU, przy czym dostęp do nich nie stanowi całkowitej czy częściowej cesji praw do własności przemysłowej należącej do Mayoral Moda Infantil SAU.

Zakazana jest całkowa lub częściowa reprodukcja, dystrybucja, sprzedaż lub przerabianie treści strony internetowej bez wcześniejszej pisemnej zgody Mayoral Moda Infantil SAU. W wyniku powyższego na wszelkie częściowe lub całkowite przekazanie, dystrybucję, rozpowszechnianie, cesję, reprodukcję, magazynowanie lub podawanie do wiadomości publicznej wymagana jest zgoda firmy Mayoral Moda Infantil SAU.

Przed zawarciem jakiejkolwiek umowy na usługi lub nabycie ubranek lub artykułów Użytkownik powinien uważnie przeczytać ich warunki. Podpisanie wyżej wymienionej umowy stanowi zaakceptowanie warunków obowiązujących w momencie ich zawarcia. Niemniej jednak zabronione jest zawieranie umów na usługi lub produkty przez osoby nieletnie. Wymagana jest wcześniejsza zgoda rodziców czy opiekunów prawnych, którzy będą uznawani za osoby odpowiedzialne za nieletnich będących pod ich opieką, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dostęp do strony internetowej Abel & Lula jest całkowicie wolny i darmowy, bez uszczerbku dla kosztu połączenia za pomocą sieci komunikacji dostarczonej przez usługodawcę internetowego zakontraktowanego przez użytkownika.

Jeżeli chodzi o treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, Mayoral Moda Infantil SAU nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, jak też w żadnym razie nie będzie odpowiedzialny wobec użytkownika za stratę lub szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia strony internetowej i jej treści

Użytkownik musi właściwie korzystać ze strony internetowej. W przeciwnym wypadku będzie odpowiadał za wszelkiego rodzaju szkody lub straty poniesione przez Mayoral Moda Infantil SAU w wyniku niespełnienia jakiegokolwiek z obowiązków, którym podlega zgodnie z obowiązującymi warunkami. Użytkownik jest świadomy i dobrowolnie akceptuje fakt, że korzystanie z wszelkich treści zawartych na niniejszej stronie internetowe następuje wyłącznie na jego odpowiedzialność.

Mayoral Moda Infantil SAU nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby trzecie, ani za informacje, które przy jej pomocy zostaną przekazane osobom trzecim. Treści dostarczone za pomocą niniejszej strony internetowej mają charakter czysto informacyjny, w związku z czym ewentualne konsekwencje i szkody, jakie mogą ponieść użytkownicy z tytułu ich użytkowania, są wyłącznie ich odpowiedzialnością. Mayoral Moda Infantil SAU zastrzega sobie prawo do właściwych czynności prawnych, jakie uzna za stosowne, wynikających z nielegalnego wykorzystania treści pochodzących ze strony internetowej przez osoby trzecie.

Pragniemy Cię poinformować, że wchodząc na stronę www.abelandlula.com w celu umożliwienia nam dostarczenia różnych treści i/lub usług w sposób priorytetowy, wyrażasz zgodę na stosowanie technologii zwanej 'cookies'. 'Cookie' jest małym elementem danych, który strona internetowa może przesłać do oprogramowania nawigacyjnego użytkownika. Jednocześnie element ten może być przechowywany na twardym dysku komputera użytkownika w taki sposób, abyśmy mogli rozpoznać go, kiedy powróci na naszą stronę internetową. W każdym wypadku zawsze istnieje możliwość, aby użytkownik określił w preferencjach swojego oprogramowania nawigacyjnego, czy chce otrzymywać powiadomienie przed zaakceptowaniem jakiegokolwiek 'cookie'.

Powyższe warunki ogólne zgodne są z prawem hiszpańskim. Zgodnie z zapisami art. 10 Ustawy 34/2002, z dnia 11 Lipca, dotyczącej świadczonych przez Spółkę usług informacji i handlu elektronicznego, poniżej przedstawiamy poniższą informację:

Mayoral Moda Infantil SAU N.I.P: A29076049 C/ La Orotava 118 29006 Málaga Hiszpania

Spółka wpisana jest do Rejestru Handlowego w Maladze na arkuszu 200, w Tomie 1240 archiwum, w Księdze numer 153, w sekcji Ogólnej Spółek, na karcie MA-6554, wpis 1.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, sugestii, reklamacji lub konsultacji możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów:

  • Email: infoes@mayoral.com
  • Telefon: +34 951 193 493
  • FAX:+34 952 045 200
  • Adres Pocztowy: Mayoral Moda Infantil SAU, Calle La Orotava 118 29006 Málaga, Hiszpania.
Rozpatrzymy Państwa prośbę w możliwie jak najkrótszym czasie.